Nieuws

Gedurende de maand oktober exposeert Wilem Groenewoud (1943) in het Koetshuis.

" In stille verwondering".

Met een verwijzing naar mijn vroegere werk en al jaren woonachtig in Salland bedacht ik als naam voor mijn website; “Sallandse meesterwerkjes”,
of het inderdaad meesterwerkjes zijn is ter beoordeling aan U!
Een van mijn eerste schilderijen was een kopie naar N. van Ostade, getiteld: "De violist" .Met dit schilderij nam ik in 1980 deel aan de Nationale kopieerwedstrijd te Bunnik (firma Nashua ).
Van de 140 deelnemers won dit schilderij de 3" prijs e.e. Na dit "succes" en lovende woorden van de bekende schilder Carel Willink heb ik later mijn eigen weg gezocht in de schilderkunst.
In eerste instantie richtte ik me op de stillevens omdat dit soort werken voor mij iets magisch uitstralen, een gevoel van iets weer te geven dat boven de werkelijkheid uitstijgt. Ze genieten nog steeds mijn voorkeur.
Later zocht ik naar wegen om middels mijn werken iets over te
brengen, schilderijen die als het ware een soort communicatiemiddel vormen tussen de schilder en de toeschouwer, schilderijen met een bepaalde zeggingskracht. Je brengt immers iets tot uitdrukking, je tracht iets door te geven, soms een boodschap, soms een geraakt zijn, een kijk in het verleden of een blik in een verre toekomst.