Exposeren Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het exposeren in Koetshuis & Orangerie van Kasteel Slangenburg
1. De organisatie van exposities in het Koetshuis ligt in handen van de Kunstcommissie Kasteel Slangenburg, hierna te noemen de organisatie. De commissieleden zijn: De leidinggevende medewerkers van Koetshuis Kasteel Slangenburg.
2. Het kasteel wordt beheerd door de Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburg. De aanwijzingen van de bedrijfsbeheerder Koetshuis dienen te allen tijde te worden opgevolgd (beheerder: Dhr F. Bruinewoud).
3. Verzoeken om te mogen exposeren dienen gericht te worden aan Koetshuis Kasteel Slangenburg, e-mail info@koetshuisslangenburg.nl . Voor meer informatie zie onze internetsite: www.koetshuisslangenburg.nl.
4. Met de exposant wordt een schriftelijke overeenkomst aangegaan waarbij de tentoonstellingsperiode (doorgaans 1 maand) wordt vastgelegd.
5. Voor de expositie wordt een vergoeding gevraagd van € 100,00- per maand plus de kosten van een risico verzekering als vermeld in artikel 6 (mits gewenst), daarnaast wordt 10% van de verkoopprijs van de verkochte werken berekend. De vergoeding voor een maand zal worden gefactureerd direct na tekening van de schriftelijke overeenkomst. Deze aanbetaling kan niet worden teruggevorderd. Het resterend bedrag zal na de sluiting worden gefactureerd.
6. Door de exposant wordt het volgende verzorgd:
• het vervoer naar en van het kasteel van het te exposeren werk;
• verzekering van werken tijdens transport en tijdens de expositie (mits gewenst);
• verzorgen van uitnodigingen, voor de openingsbijeenkomst (mits gewenst) tot maximaal 80 gasten (dit is niet gelijk aan uitnodigingen) wegens brandweervoorschriften;
• De exposant is zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de expositieruimte;

• De exposities kunnen op verzoek worden geopend door een hiervoor uitgenodigde inleider/spreker. Uiterlijk vier weken voor de opening dient deze bij de organisatie bekend te zijn.
• Het serveren van een drankje bij de opening van de expositie is mogelijk. De kosten van de drankjes zijn voor de exposant. De exposant dient dit rechtstreeks te regelen met de bedrijfsbeheerder van het koetshuis;

• De exposant zorgt ervoor dat uiterlijk vier weken vóór de opening de volgende gegevens bekend zijn bij de organisatie:
1. Één ondertekende expositieovereenkomst;
2. Een (bij voorkeur liggende) digitale foto van een tentoon te stellen werk voor het affiche;
3. Een aantal persfoto’s digitaal aangeleverd via e-mail;
4. beknopte beschrijving van het tentoongestelde werk;
5. lijst met tentoongestelde werken en verkoopprijzen;
6. (concept)tekst voor persbericht (de organisatie behoudt zich het recht voor aangeleverde teksten te redigeren);
7. wie de tentoonstelling opent;
8. titel tentoonstelling;
9. hoeveel affiches de exposant eventueel wil ontvangen.

7. Door de organisatie verzorgd:

• De organisatie zorgt voor openstelling van de zalen voor het publiek op alle weekdagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Bij verhuur van de zalen voor een evenement ontvangt de exposant geen korting op het bedrag van € 50,00.
8. Het te exposeren werk dient eigenschappen te hebben om deugdelijk geëxposeerd te kunnen worden. Werken die hieraan niet voldoen kunnen worden geweigerd.
9. Doel van de exposities is steeds om het publiek in zijn algemeenheid en de inwoners van de Achterhoek in het bijzonder kennis te laten maken met het werk van de exposant. Verkoop van werk is mogelijk, maar de organisatie neemt geen maatregelen die de verkoop bevorderen. Verkoop van werk geschiedt als volgt: De exposant maakt een weggeeffolder (A4-tje) met daarop de volgende gegevens:
• curriculum vitae van de exposant(en);
• beknopte beschrijving van het tentoongestelde werk;
• lijst met tentoongestelde werken en eventueel verkoopprijzen;
• naam kunstenaar en titel tentoonstelling;
• de organisatie rekent een commissie van 10% op de verkochte werken van de exposant.
10. De organisatie houdt zich het recht voor bepaald werk te weigeren dat zich niet verdraagt met de doelstellingen van de organisatie dan wel met het karakter van het kasteel.
11. Voor groepsexposities dan wel exposities van overleden kunstenaars kunnen andere voorwaarden gelden.
12. Een aantal richtlijnen voor het inrichten:
• Het inrichten kan doorgaans beginnen op de 1e of laatste dag van de maand, dit in overleg met de kunstcommissie. De exposant dient zelf uiterlijk 2 weken van te voren contact op te nemen met het Koetshuis Kasteel Slangenburg. Het Koetshuis Kasteel Slangenburg is elke dag geopend van 10:00 – 17:00, tussen deze tijden zal het inrichten moeten geschieden.
• Tijdens het inrichten:
1. Het is niet toegestaan om in de muur te boren en te spijkeren. Plakken alleen in
overleg met de beheerder;
2. Bij zware voorwerpen verricht het koetshuis hand- en spandiensten tijdens het inrichten van de expositie. Dit dient van tevoren kenbaar gemaakt worden aan de bedrijfsbeheerder;
3. Het koetshuis heeft geen sokkels voor sculpturen. Er is wel een ophangsysteem voor schilderijen;
4. Tijdens het inrichten zal rekening gehouden moeten worden met eventuele overlast.
Er vinden vergaderingen, huwelijken en andere activiteiten plaats in het
koetshuis.