Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden & belangrijke informatie

1- Koetshuis Slangenburg kan u vrijblijvend een optie aanbieden betreffende datum, tijd en/of ruimte. De optie is van kracht gerekend vanaf de datum van verzending van de gewenste offerte. De optie geldt voor 14 dagen tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk staat vermeld in de offerte. Opties komen automatisch te vervallen indien Koetshuis Slangenburg geen reactie ontvangt van u op de offerte. Indien derden tussentijds een reservering willen maken voor dezelfde datum, tijd en/of ruimte zullen wij u hiervan op de hoogte stellen binnen de periode waar de optie van kracht is.


2- In het gebied Slangenburg mag op geen enkele wijze overlast veroorzaakt worden doormiddel van vuurwerk, open vuur, geluidsoverlast of middelen die de openbare orde verstoren. Bij overtreding hiervan zal Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburg een boete van € 750,00 in rekening brengen.


3- In naleving van de Wet Geluidshinder, mede als uit respect voor de natuur in de omgeving en gewenste rust bij Kasteel Slangenburg zijn wij genoodzaakt een sluitingstijd in te stellen om 23:00, ongeacht of de partij binnen of buiten plaatsvindt.


4- Bij versterkte muziek dienen de aanwijzingen van de bedrijfsbeheerder opgevolgd te worden.


5- Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om wens-en-geluk ballonnen en of lampions op te laten in het gebied Slangenburg. Het oplaten van gewone ballonnen is toegestaan mits deze biologisch afbreek zijn.


6- Kamerbezetting en tafelschikking gebeuren in overleg met Koetshuis Slangenburg en of Kasteel Slangenburg.


7- Het gebruik van rozenblaadjes, confetti, schuimkanonnen, slingers en rijst is niet toegestaan. Versieringen en overige materialen dient u zelf retour te nemen. Mits hier bijzondere afspraken over gemaakt zijn. Houdt u zich hier niet aan dan brengen wij u € 350,00 schoonmaak-/verwijderingskosten in rekening.


8- Koetshuis Slangenburg & Kasteel Slangenburg zijn gelegen in een natuurgebied. De maximale snelheid bedraagt daardoor 20 km per uur.


9- Uiterlijk 7 dagen van te voren ontvangen wij de dieetwensen en allergieën van uw gasten.


10- Kinderen worden gerekend tot en met 12 jaar. Alle leeftijden hierboven zullen als volwassen bestempeld worden.


11- Houdt u er rekening mee indien u een bruidstaart en/of catering (alleen bij goedkeuring Bedrijfsbeheerder) van buitenaf laat komen wij € 1,75 p.p. ‘’Vorkjesgeld’’ rekenen voor het gebruik van servies, aansnijden, uitserveren en dergelijke.

 

Wij werken volgens de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Prijzen zijn geldig gedurende een maand na offertedatum en incl. BTW, tenzij anders vermeld. Hierna heeft Stichting Gastenhuis Kasteel Slangenburg het recht de tarieven en prijzen te herzien.

 

Mochten er tussentijdse wijzigingen plaatsvinden en of het aantal personen wijzigen, dan dient u dit tot uiterlijk 7 dagen van te voren te melden. De factuur zal opgemaakt worden aan de hand van de door u opgegeven aantal personen, zoals beschreven in de offerte. Mochten er op de dag zelf meer personen aanwezig zijn dan beschreven in de offerte dan wordt dit in rekening gebracht.